ΦΕΚ Αρ. φύλλου 1286 29/06/2015::Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.


 

ΦΕΚ Αρ. φύλλου 3088 17/11/2014::Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής


ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 232 20/10/2014::ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 141//Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις


Επίλυση ναυτολόγησης πλοιάρχων και μηχανικών Β'


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ επί των ερωτημάτων με την από 13-2-2008 επιστολή::Ξένη σημαία - Ξένοι εργαζόμενοι


ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 153 19-06-2003::Νόμος υπ' αριθ. 3153//Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠουργείου Ναυτιλίας


Εφαρμογή Διαταξάεων Ν.3153/2003