Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία» - Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών

Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία» - Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών.