Οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής με νέο/εμπλουτισμένο ερωτηματολόγιο.