Δημοσίευση ΚΥΑ – Επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία και Αλβανία

ΦΕΚ 4491 Β' - Περιορισμός θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία & Αλβανία προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού από 13.10.2020 έως και 25.10.2020.