Δημοσίευση ΦΕΚ - Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για το νέο ΦΕΚ σχετικά με την απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, αλλά και τα υπόλοιπα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας όπως αυτά ισχύουν για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω όλοκληρο το ΦΕΚ και προς διευκόλυνση σας ένα σύντομο αρχείο - απόσπασμα του - με όσα αφορούν ειδικά τις θαλάσσιες συνδέσεις εντός τις χώρας και τις κυρώσεις για τον κλαδο μας.

ΦΕΚ 4899 Β' - 6-11-2020

Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας - Κυρώσεις