ΦΕΚ - Τροποποίηση περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για το νέο ΦΕΚ Β' 5045 - Τροποποίηση περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων.

Tροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71354/ 7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911).

ΦΕΚ Β' 5045 - Τροποποίηση περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων