Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προς ενημέρωσή σας:

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας Γ. Γ. Αθλητισμού - ΕΚΕΑ - Το Χαμόγελο του Παιδιού - Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας  - Σάββατο και Κυριακή 21 και 22 Νοεμβρίου 2020

ΔΤ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕΦ 21221120