Δημοσίευση ΦΕΚ 30 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στην Επικράτεια

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Προς ενημέρωσή σας:
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 30 Β’ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00. 
Εφιστούμε την προσοχή σας στις σελίδες 28 - 29, Άρθρο 5 - Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της χώρας και στη σελίδα 35, Άρθρο 6 - Κυρώσεις.
 

ΦΕΚ Β 30_pdf