Έγγραφο - Προστασία ναυτικών σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών & ψύχους

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δείτε παρακαλούμε το παρακάτω έγγραφο, προς ενημέρωσή σας: