Μέτρα προσωρινού περιορισμού χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας από 22 Φεβρουαρίου έως και 8 Μαρτίου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Προς ενημέρωσή σας:
Δημοσίευση ΦΕΚ Β' 461_650
Μέτρα προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, απαγόρευσης εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων κρατών - πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνίας Σένγκεν και δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή.
 
Ισχύς από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως και 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00.