Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Προς ενημέρωσή σας:
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 1194 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
Παρακαλούμε, την προσοχή σας στις σελίδες 50 - 51, Άρθρο 5 - Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της χώρας και στη σελίδα 58, Άρθρο 6 - Κυρώσεις.