Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 2021 από τον Οίκο Ναύτου