Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων - Συμπληρωματική ενημέρωση από το Υπουργείο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προς ενημέρωσή σας:

Συμπληρωματική ενημέρωση από το Υπουργείο σχετικά με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1685 Β’ - Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών & εμπορευμάτων.