Δημοσίευση ΦΕΚ 1969 Β΄- Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Προς ενημέρωσή σας: 
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 1969 Β΄- Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο Πέμπτο - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις θαλάσσιες συνδέσεις.