«Εξέταση Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)»

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Δείτε παρακαλούμε εδώ ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν.), προς ενημέρωσή σας.

 

«Εξέταση Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)»