Δελτίο Τύπου - Συνάντηση στο γραφείο του κ. Πρωθυπουργού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ.140/19-4-2021 Επιστολής μας προς τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 2-6-2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης κ. Κόρακα Απόστολου και του Αντιπροέδρου κ. Κουρούμαλου Δημητρίου, στο Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, όπου μέσω γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, συζητήθηκαν τα εξής ζητήματα:

1. Φορολόγηση των ναυτικών που υπηρετούν σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

Κατόπιν των επίμονων αγώνων μας και των καίριων παρεμβάσεών μας στους αρμόδιους φορείς και Υπουργεία, για τις οποίες σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά στο παρελθόν με σχετικά Δελτία Τύπου, ενημερωθήκαμε από το Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού ότι αναφορικά με το ζήτημα της φορολόγησης των συναδέλφων ναυτικών που υπηρετούν σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και της φορολογικής εξομοίωσής τους με τους λοιπούς συναδέλφους που υπηρετούν στα λοιπά πλοία του εμπορικού ναυτικού, έχει περιληφθεί σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που θα τεθεί στο άμεσο μέλλον προς διαβούλευση.

2. Προμήθεια αφορολόγητου ναυτιλιακού καυσίμου

Ενημερωθήκαμε ότι στο ίδιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που θα τεθεί προς διαβούλευση, έχει περιληφθεί διάταξη και για το διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι Πλοίαρχοι σχετικά με την προμήθεια αφορολόγητου ναυτιλιακού καυσίμου κατά την εκτέλεση ενός ταξιδίου, με την καθιέρωση της δυνατότητας προμήθειας αφορολόγητου ναυτιλιακού καυσίμου όχι αναγκαστικά από το νησί εκκίνησης του ταξιδίου, αλλά και από διαφορετικό τόπο, προκειμένου να εκτελούνται πλέον χωρίς προβλήματα οι πλόες που εκκινούν από νησιά που δε διαθέτουν αφορολόγητο ναυτιλιακό καύσιμο, διευκολύνοντας έτσι τις διαδικασίες προμήθειας καυσίμου για τους συναδέλφους Πλοιάρχους.

3. Τελωνειακοί έλεγχοι καυσίμων

Κατόπιν των επαφών που έχουμε πραγματοποιήσει ήδη για το ζήτημα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Οικονομικών, θέσαμε εκ νέου το ζήτημα των τελωνειακών ελέγχων καυσίμων σε σκάφη κάτω των 500 κόρων που δε διαθέτουν χωριστές δεξαμενές καυσίμων και προτείναμε τέσσερις (4) διαφορετικές λύσεις.

Το Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού επιφυλάχθηκε να επικοινωνήσει με τα αρμόδια Υπουργεία και να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση και αυτού του ζητήματος.

4. Διώρυγα Ισθμού της Κορίνθου

Ενημερωθήκαμε για την πορεία των χρονοβόρων διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών στη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου και θέσαμε το μεγάλο πρόβλημα που προκαλείται στα δρομολόγια των τουριστικών σκαφών.

Για να διευκολυνθούν οι τουριστικοί πλόες και να διασωθούν τελικώς οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων που απασχολούνται σε σκάφη που εκτελούσαν δρομολόγια μέσω της διώρυγας, αιτηθήκαμε να περιληφθεί στα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης του τουρισμού και ο κλάδος των σκαφών, με επιδότηση της αξίας των επιπλέον καυσίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση εναλλακτικών δρομολογίων δια παρακάμψεως της διώρυγας του Ισθμού.

5. Εκπαίδευση των συναδέλφων ναυτικών

Προτείναμε τη δημιουργία δύο (2) δωρεάν ειδικών ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Σχολείων) στο ΚΕΣΕΝ, με βάση εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ήδη εκπονήσει η Ένωση και είναι άμεσα διαθέσιμο, για την επιμόρφωση των συναδέλφων ναυτικών που απασχολούνται ή προτίθενται να απασχοληθούν σε σκάφη.

Εκτός των παραπάνω ζητημάτων, οι κ.κ. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος έθεσαν επιτακτικά και στο Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού το ζήτημα των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων (επιδομάτων) για τους συναδέλφους ναυτικούς που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και λοιπά ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, που αφορούν τον κλάδο των σκαφών και το Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού επιφυλάχθηκε να τα ερευνήσει άμεσα και με προσοχή.

Ευελπιστούμε ότι, κατόπιν και της παραπάνω συνάντησης των κ.κ. Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ένωσης με το Πρωθυπουργικό Γραφείο, θα δρομολογηθούν άμεσες, δίκαιες και ικανοποιητικές λύσεις σε όλα τα παραπάνω ζητήματα, για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε με σχετικά δελτία τύπου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Κόρακας