Δημοσίευση ΦΕΚ 2476 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί το νέο ΦΕΚ 2476 Β' 10/6/2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου και ώρα 6.00 πμ. έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου και ώρα 6:00 πμ.
Σύμφωνα με αυτό, ως προς τα επαγγελματικά & ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διατάξεις με το προηγούμενο ΦΕΚ 2366 Β' 5/6/2021, για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει την περασμένη Δευτέρα.
 
Σας παραθέτουμε παρακάτω το νέο ΦΕΚ. 
Σελ. 28 έως 33 - Μέτρα ανά πεδία δραστηριότητας, σελ. 60 - Κυρώσεις και σελ.102 - Μέτρα προστασίας για τα σκάφη.