Ενημέρωση για self-test σε επιβάτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 17/06/2021 Απόσπασμα Πρακτικού της 221ης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας:
Για τους επιβάτες των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής με ολική ναύλωση, η οποία διαρκεί λιγότερο από δώδεκα (12) ώρες, επιτρέπεται η επιβίβασή τους στα εν λόγω πλοία και με αυτοδιαγνωστικό τεστ (self-test). 
 
Θα σας γνωστοποιήσουμε και τη σχετική εγκύκλιο, με την έκδοσή της.