Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 & έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε εγκύκλιο από ΔΙΝΕΘΑΤ, τα διαλαμβανόμενα της οποίας παραμένουν σε ισχύ και παρακαλείσθε για την εφαρμογή τους.