Δημοσίευση ΦΕΚ Β' 3128 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Προς ενημέρωσή σας:

Δημοσίευση ΦΕΚ 3128 Β’ 17/7/2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι διατάξεις ισχύουν εντός των ορίων του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 3128 Β’ 17/7/2021