Δημοσίευση ΦΕΚ 3130 Β' - Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προς ενημέρωσή σας, παρακαλούμε δείτε το νέο ΦΕΚ:

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος.