Δημοσίευση ΦΕΚ 3276 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα.

Προς ενημέρωσή σας – ΕΠΕΙΓΟΝ - Απαγόρευση εκδηλώσεων διασκέδασης στα σκάφη βάσει του νέου ΦΕΚ από το Σάββατο 24 Ιουλίου και ώρα 6:00.

Δημοσίευση ΦΕΚ 3276 Β’ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Άρθρο 1 – Μεταφορές, μέτρα προστασίας, σελίδα 42 &  Άρθρο 3 - Κυρώσεις, σελίδα 74 – Παράρτημα 10 – Σελίδα 119.

ΦΕΚ 3276 Β' - 24_7_2021