Δημοσίευση ΦΕΚ 4298 Β' - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 4298 Β' 16/9/2021 - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.00 πμ. έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 πμ.

Το ΦΕΚ δεν έχει αλλαγές από τα προηγούμενα σχετικά ΦΕΚ.

Οι θαλάσσιες συνδέσεις με την Τουρκία εξακολουθούν να επιτρέπονται κανονικά για τα σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.

Άρθρο πέμπτο - θαλάσσιες συνδέσεις.

Παράγραφος 4 - θαλάσσιες συνδέσεις με την Τουρκία.

ΦΕΚ Β 4298_16.09.2021_Προϋποθέσεις Εισόδου στη χώρα(1)