Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2022 για την απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας ειδικότητας εκτός Δ.Σ. STCW

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου, την απόφαση για καθορισμό ημερομηνιών πέρατος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, τη λήξη προθεσμίας των υγειονομικών εξετάσεων και την έναρξη των εξετάσεων των υποψηφίων προς απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας εκτός Δ.Σ. STCW ’78, όπως ισχύει, που θα διενεργηθούν το έτος 2022 – Επισυναπτόμενος στο έγγραφο πίνακας.