Δημοσίευση ΦΕΚ 2151 Β' 3/5/2022 - Κύρωση Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών του Ν. 4256/2014 για το έτος 2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας γνωστοποιούμε το ΦΕΚ 2151 Β' 3/5/2022 με την κύρωση της Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την οποία υπογράψαμε με την ΕΠΕΣΤ για το έτος 2022.
Επισημαίνουμε ότι η αύξηση στους βασικούς μισθούς είναι για τη φετινή χρονιά στο 2%.
 
Προς ενημέρωσή σας:
 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2022 Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Ν. 4256/2014