Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης - Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας γνωστοποιούμε τη νέα ΚΥΑ (Β' 2763), με θέμα:
 
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 01-06-2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00» (Β' 2676). 
Επισημαίνεται ότι:
 
Σύμφωνα με το πεδίο δραστηριότητας 17_Μεταφορές:
 
Στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους αυτών σύμφωνα με τα οικεία υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/.
 
Προς ενημέρωσή σας: