Επαναλειτουργία της διώρυγας της Κορίνθου για τη διέλευση των σκαφών

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου τίθεται ξανά σε λειτουργία η διώρυγα της Κορίνθου για τη διέλευση σκαφών.
Η διώρυγα θα παραμείνει ανοιχτή για τους επόμενους τρεις μήνες, για να εξυπηρετήσει την καλοκαιρινή κίνηση.
Θα ξανακλείσει από τις αρχές Οκτωβρίου για τη δεύτερη φάση της παρέμβασης.