Απογραφή Ναυτικών 20ης Σεπτεμβρίου 2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σχετικά με την απογραφή πλοίων & ναυτικών της 20ης Σεπτεμβρίου 2022, παρακαλούμε δείτε αναλυτικά τα παρακάτω έγγραφα.
Ημερομηνία λήξης η 20η Σεπτεμβρίου.