Γνωστοποίηση έκδοσης οδηγιών ΙΜΟ που σχετίζονται με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για Έλεγχο & Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων με θέμα: «Γνωστοποίηση έκδοσης οδηγιών του ΙΜΟ που σχετίζονται με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004» με τα συνημμένα του.