Διαβίβαση τιμοκαταλόγων παροχής Υπηρεσιών ασφαλούς πρόσδεσης και απολύσεως πλοίων στη ν. Σπετσών

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Λιμεναρχείου Σπετσών για τη Διαβίβαση τιμοκαταλόγων παροχής Υπηρεσιών ασφαλούς πρόσδεσης και απολύσεως πλοίων στη ν. Σπετσών, τους οποίους σας παραθέτουμε.