Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στην εξομοιούμενη Χερσαία & Θαλάσσια Ζώνη Ορνού Μυκόνου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, σχετικά με την υπ. αρ. 71/2024 Απόφαση Πρακτικού 09 της Τακτικής του συνεδριάσεως της 15/5/2024, με θέμα: Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στην εξομοιούμενη Χερσαία & Θαλάσσια Ζώνη Ορνού Μυκόνου, το οποίο & σας παραθέτουμε.