Απαγόρευση αγκυροβολίας σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Σαρωνικού

Στο πλαίσιο της ανάγκης για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων, την ασφαλή ναυσιπλοϊα, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, λόγω του επαυξημένου αριθμού λουομένων, διερχόμενων και αγκυροβολούντων σκαφών αναψυχής, της δραστηριοποίησης μεγάλου αριθμού εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής και ναυταθλητικών ομίλων κατά τη θερινή περίοδο, από τη Λιμενική Αρχή Σαρωνικού ανακοινώνονται:

Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής Πυρών ν. Φλεβών & Πλατεία & Κόλπου Μεγάρων 15-7

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΩΝ Ν.ΦΛΕΒΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΑ & ΚΟΛΠΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 15-7

Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία» - Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών

Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία» - Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών.