Δώρο Χριστουγέννων 2021 από τον Οίκο του Ναύτου - Οδηγίες & δικαιολογητικά δικαιούχων

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωστοποιούμε τη σχετική εγκύκλιο για τη φετινή χρονιά από τον Οίκο του Ναύτου.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Νέο ΦΕΚ 5401 Β΄- 20/11/2021 -  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2022 για την απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας ειδικότητας εκτός Δ.Σ. STCW

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου, την απόφαση για καθορισμό ημερομηνιών πέρατος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, τη λήξη προθεσμίας των υγειονομικών εξετάσεων και την έναρξη των εξετάσεων των υποψηφίων προς απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας εκτός Δ.Σ. STCW ’78, όπως ισχύει, που θα διενεργηθούν το έτος 2022 – Επισυναπτόμενος στο έγγραφο πίνακας.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωστοποιούμε το νέο ΦΕΚ 5138 Β΄- 5/11/2021 -  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Νέες υγειονομικές οδηγίες για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ στην διαδρομή  ''Κορωνοϊός- COVID -19- Τελευταίες Εξελίξεις" επικαιροποιημένες οι Οδηγίες / Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων covid-19 που αφορούν στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.