Ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα πλοία με μακροχρόνιο ελλιμενισμό

Ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα πλοία με μακροχρόνιο ελλιμενισμό.

Ενεργοποίηση περιοχής ναυτικών ασκήσεων ανατολικά ν. Άνδρου

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Ν. ΑΝΔΡΟΥ

Προσωρινός περιορισμός θαλάσσιων συνδέσεων με Αλβανία & Ιταλία & κατάπλου πλοίων αναψυχής από εξωτερικό προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού από 15.6.2020 έως και 30.6.2020

Προσωρινός περιορισμός θαλάσσιων συνδέσεων με Αλβανία & Ιταλία & κατάπλου πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών - επαγγελματικών) από εξωτερικό προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού από 15.6.2020 έως και 30.6.2020.

Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με Τουρκία & Ηνωμένο Βασίλειο, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού από 15.6.2020 έως και 30.6.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020.