Νέο Δελτίο Τύπου - Για τις εξελίξεις σχετικά με τη φορολόγηση των συναδέλφων που απασχολούνται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επανερχόμαστε στο θέμα της φορολόγησης των συναδέλφων ναυτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με ευχάριστες εξελίξεις.

Προσωρινός περιορισμός χερσαίων, αεροπορικών & θαλάσσιων συνδέσεων, απαγόρευση εισόδου υπηκόων τρίτων κρατών κλπ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Δημοσίευση ΦΕΚ B' 5487_14_174 - Τροποποίηση Β' 5487.
 
Μέτρα προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, απαγόρευσης εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων κρατών - πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνίας Σένγκεν και δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή.
 
Ισχύς από 22 Ιανουαρίου 2021 έως και 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00.

Δημοσίευση ΦΕΚ 89 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στην Επικράτεια

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Προς ενημέρωσή σας:
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 89 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00. 

Δημοσίευση ΦΕΚ 30 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στην Επικράτεια

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Προς ενημέρωσή σας:
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 30 Β’ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00. 

Δελτίο Τύπου - Σχετικά με τη φορολόγηση των συναδέλφων οι οποίοι εργάζονται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Καλή Χρονιά με υγεία & Καλές Θάλασσες!
 
Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με τη φορολόγηση των συναδέλφων ναυτικών, που υπηρετούν σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, οι οποίοι προσφάτως, αντί να φορολογούνται με τους ειδικούς φορολογικούς συντελεστές 15% και 10% αντίστοιχα αν είναι Αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα, υπήχθησαν στις φορολογικές κλίμακες που αφορούν τους μισθωτούς που αποκτούν εισοδήματα από χερσαία εργασία,  διότι θεωρήθηκε ότι τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής δεν αποτελούν πλοία του εμπορικού ναυτικού,  σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Ένωση προς διευθέτηση του ζητήματος.