Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωστοποιούμε το νέο ΦΕΚ 5138 Β΄- 5/11/2021 -  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Νέες υγειονομικές οδηγίες για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ στην διαδρομή  ''Κορωνοϊός- COVID -19- Τελευταίες Εξελίξεις" επικαιροποιημένες οι Οδηγίες / Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων covid-19 που αφορούν στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

Δημοσίευση ΦΕΚ 4674 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωστοποιούμε το νέο ΦΕΚ 4674 Β΄- 8/10/2021 -  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Δημοσίευση ΦΕΚ 4298 Β' - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 4298 Β' 16/9/2021 - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.00 πμ. έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 πμ.

Δημοσίευση ΦΕΚ 4206 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωστοποιούμε το νέο ΦΕΚ 4206 Β΄- 12/9/2021 -  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.