Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 & έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε εγκύκλιο από ΔΙΝΕΘΑΤ, τα διαλαμβανόμενα της οποίας παραμένουν σε ισχύ και παρακαλείσθε για την εφαρμογή τους.

Δημοσίευση ΦΕΚ 2978 Β' - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε νέο ΦΕΚ 2978 Β' 7/7/2021 - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 8 Ιουλίου και ώρα 6.00 πμ. έως και την Πέμπτη 15 Ιουλίου και ώρα 6:00 πμ.

Υγειονομικές οδηγίες για επαγγελματικά & ιδιωτικά πλοία αναψυχής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ, στην διαδρομή  ''Κορωνοϊός - COVID -19 - Τελευταίες Εξελίξεις'' Οδηγίες / Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων covid-19, που αφορούν στα Επαγγελματικά & Ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

Παρακαλούμε δείτε εδώ:

Δημοσίευση ΦΕΚ 2879 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί το νέο ΦΕΚ 2879 Β' 2/7/2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και ώρα 6.00 πμ. έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου και ώρα 6:00 πμ.

Δημοσίευση ΠΔ 43/2021 (ΦΕΚ 105Α΄) - Έγκαιρη, ορθή και πλήρης υποβολή αναφορών στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι θεσμοθετείται η απαίτηση υποβολής αναγγελίας Πραγματικού Χρόνου Κατάπλου/Απόπλου ( ATA / ATD ) στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) για τα πλοία που φέρουν ελληνική σημαία από τους υπόχρεους και καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης εξαίρεσης από την ανωτέρω απαίτηση.