Δημοσίευση ΦΕΚ 2879 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί το νέο ΦΕΚ 2879 Β' 2/7/2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και ώρα 6.00 πμ. έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου και ώρα 6:00 πμ.

Δημοσίευση ΠΔ 43/2021 (ΦΕΚ 105Α΄) - Έγκαιρη, ορθή και πλήρης υποβολή αναφορών στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι θεσμοθετείται η απαίτηση υποβολής αναγγελίας Πραγματικού Χρόνου Κατάπλου/Απόπλου ( ATA / ATD ) στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) για τα πλοία που φέρουν ελληνική σημαία από τους υπόχρεους και καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης εξαίρεσης από την ανωτέρω απαίτηση.

Διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών & εμπορευμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19, οι εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και οι ναυτικοί, που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν οικείο πιστοποιητικό.

Δημοσίευση ΦΕΚ 2878 Β' - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί νέο ΦΕΚ 2878 Β' 1/7/2021 - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που ισχύει για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 1 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 8 Ιουλίου και ώρα 6:00 πμ.

Θεώρηση πλοίου στο Βιβλίο Ατελείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας γνωστοποιούμε ότι, κατόπιν ενημέρωσής μας από το Τελωνείο Πειραιά, τα σκάφη που έχουν εκδώσει βεβαίωση καταχώρησης πλοίου στο e-Μητρώο και δεν έχουν προβεί σε αντίστοιχη θεώρηση στο Βιβλίο Ατελείας,