Δημοσίευση νέου ΦΕΚ B' 5509 - Τροπ. Β' 5486 - Έκτακτα μέτρα προστασίας από covid-19 _13.12.20 έως 07.01.2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Δημοσίευση ΦΕΚ B' 5509 - Τροποποίηση ΦΕΚ Β' 5486 - Έκτακτα μέτρα προστασίας από covid-19 _13.12.20 έως 07.01.2021

Δημοσίευση νέων ΦΕΚ - Υπουργικών Αποφάσεων 12_12_2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω νέα ΦΕΚ:

Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας 2131.17)20)11-12-20_signed

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δείτε τα αρχεία παρακάτω προς ενημέρωσή σας:

Δημοσίευση ΦΕΚ Β 5350 Έκτακτα Μέτρα COVID-19 έως 14 12 20

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για το νέο ΦΕΚ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.

Δημοσίευση ΦΕΚ Β 4899_ 5255 Έκτακτα μέτρα COVID-19 έως 07 12 20

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για το νέο ΦΕΚ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.