Δημοσίευση ΦΕΚ 1969 Β΄- Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Προς ενημέρωσή σας: 
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 1969 Β΄- Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δημοσίευση ΦΕΚ 1944 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Προς ενημέρωσή σας: 
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 1944 Β’ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Δημοσίευση ΦΕΚ 1872 Β’ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Προς ενημέρωσή σας:

Δημοσίευση ΦΕΚ 1872 Β’ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Υγειονομικές οδηγίες για Επαγγελματικά & Ιδιωτικά πλοία αναψυχής

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας γνωρίζουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ, στη διαδρομή  ''Κορωνοϊός- COVID -19 - Τελευταίες Εξελίξεις'' Οδηγίες / Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων covid-19, που αφορούν στα Επαγγελματικά & Ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

Εφαρμογή του Υποχρεωτικού Μέτρου του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης από τον Κορωνοϊό σε Ναυτικούς - Μέλη Πληρώματος Πλοίων - Συνέχεια Ενημέρωσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Προς ενημέρωσή σας:
 
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης  Δ1α/ΓΠ.οικ.26389 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ COVID-19 ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ1685’).
 
Το ΝΑΤ τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα για την δήλωση των self test.