• Πρόεδρος : Απόστολος Κόρακας

• Αντιπρόεδρος : Δημήτρης Κουρούμαλος

• Γεν. Γραμματέας : Τατιάνα Μιχαηλίδου 

• Ταμίας : Γιώργος Βάλλης

• Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : Γιώργος Δαγιάμος

• Αναπλ. Ταμίας : Γιάννης Σκουτέλας

• Τακτικό Μέλος : Βασίλης Τσούμας