Πρόεδρος: Δημήτρης Κουρούμαλος

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Βουρβόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Δαγιάμος

Ταμίας: Αναστασία Ιωαννίδου

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Ηλίας Βιλλιώτης

Αναπλ. Ταμίας: Κωνσταντίνος Χρυσός

Τακτικό Μέλος: Παναγιώτης Δανόπουλος