Ως Θαλαμηγός (Θ/Γ) ή γιώτ εκ του αγγλικού «yacht» χαρακτηρίζονται κυρίως πλοία πολυτελούς κατασκευής, αυξημένων μέσων διάσωσης και ναυτιλιακών οργάνων που χρησιμοποιούνται ιδιωτικά και περισσότερο για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Σήμερα τα σύγχονα θαλαμηγά σκάφη ή θαλαμηγοί είναι ως επί το πλείστον ταχύπλοα μεγάλα σκάφη που μπορούν να εκτελέσουν μακρυνά ταξίδια, τα λεγόμενα εκ του αγγλικού όρου «κρούιζιν γιώτς» (cruising yachts), πολλά εκ των οποίων νοικιάζονται σε τρίτους, είτε κατά ημέρα, είτε κατά εβδομάδα, ή κατά περίοδο. Τα σημαντικότερα εξ αυτών στον κόσμο φέρουν στον εξοπλισμό τους, επ΄ αυτών, μέχρι και 2 ελικόπτερα σε ειδικά διαμορφούμενους χώρους των καταστρωμάτων τους.

Αρκετός όμως αριθμός εξ αυτών προέρχεται από παλαιά ιστιοφόρα ή ακτοπλοϊκά επιβατηγά που υπερέβησαν το όριο ηλικίας ενέργειας. Πολλές χώρες διατηρούν κρατικά τέτοια σκάφη ή νοικιάζουν για κάλυψη αναγκών φιλοξενίας υψηλών προσώπων ή και για ψυχαγωγία των ίδιων των Πολιτειακών Αρχόντων τους. Οι κρατικές θαλαμηγοί υπάγονται επιχειρησιακά στις ναυτκές δυνάμεις των χωρών, έστω και αν δεν φέρουν πολεμικό οπλισμό, οι οποίες και επιφορτίζονται τη συντήρησή τους.

Η κύρια διαφορά μεταξύ θαλαμηγού και κότερου*** είναι ότι το δεύτερο ως επί το πλείστον είναι ιστιοφόρο, επίσης πολυτελούς κατασκευής.  ***Τι είναι, αλήθεια, το κ800px-regata_a_imperia.jpgότερο; Προέρχεται από τον αρχαίο «Kέρκουρο», ήτοι «πλοίον μετρίου μεγέθους, μονόστηλον έχον επίδρομον (μπούμα), λαίφος (φλίσι), ατερμονίδα (τουρκετίνα), ατέρμονα (φλόκο) και υψηλόν ατερμονίσκον (φλοκάκι), περιστατικώς δε και αφαιρετόν ακάτιον (γρετίδικο τρίγκο)...

Το «cutter» Με τον καιρό, ο μονόστηλος κέρκουρος εξελίχθηκε σε δίστηλο. Είχε, δηλαδή, δύο ιστούς και ήταν κομψό σκάφος αναψυχής, διασκευασμένο στο εσωτερικό του ως θαλαμηγός και λάμβανε συχνά μέρος σε αγώνες ταχύτητος. Μεταξύ 1870 και 1890, το είδος αυτό μεσουράνησε, και πήρε την ονομασία «cutter» (κόπτης), η οποία παρεφθάρη και απεδόθη στα ελληνικά ως «κότερο». Το «κότερο», λοιπόν, είναι δικάταρτο ιστιοφόρο. Είναι σκάφος ιστιοπλοϊκό και δεν έχει σχέση με τις θαλαμηγούς (yachts)...