Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής Πυρών ν. Φλεβών & Πλατεία & Κόλπου Μεγάρων 15-7

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΩΝ Ν.ΦΛΕΒΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΑ & ΚΟΛΠΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 15-7

Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία» - Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών

Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία» - Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών.

Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής - ΦΕΚ

Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Αλλαγή σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15/5/2020 ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης καπτ. Νίκος Δεμερτζής υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντικαταστάθηκε από τον πρώτο αναπληρωματικό, καπτ. Δημήτρη Κουρούμαλο.

Η νέα σύσταση του Δ.Σ. είναι η εξής: