Οδηγίες για την Άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος των Ελλήνων Ναυτικών στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Παρακαλούμε, δείτε παρακάτω τις Οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την Άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος των Ελλήνων Ναυτικών στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης _ΦΕΚ 2645_ Καθορισμός Οργανικής Σύνθεσης Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας γνωστοποιούμε την Υπ. Αρίθμ. 2241.2/29164/2023/18-04-2023 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2645 Β'/21-04-2023 και αναρτήθηκε στο Διαύγεια με Α.Δ.Α. 9ΒΠΙ4653ΠΩ-Θ6Ψ.

Επαναλειτουργία της Διώρυγας της Κορίνθου για τη διέλευση των σκαφών

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Έπειτα από ερώτημά μας στην υπεύθυνη για τη Διώρυγα της Κορίνθου Εταιρεία & με οδηγία του Διευθυντή Ναυτικής Υπηρεσίας, σας γνωστοποιούμε την επίσημη ενημέρωσή της – Δελτίο Τύπου, σχετικά με την Επαναλειτουργία του Διαύλου από 1 Ιουνίου 2023 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023, για τη διέλευση των σκαφών.

Απαγόρευση αγκυροβολίας σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Σαρωνικού

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Στο πλαίσιο της ανάγκης για λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, λόγω του αυξημένου αριθμού λουομένων, διερχόμενων και αγκυροβολούντων σκαφών αναψυχής, εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής και ναυταθλητικών ομίλων κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και των έργων που γίνονται στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης,

Οδηγίες για την Άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος των Ελλήνων Ναυτικών στις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Παρακαλούμε πολύ, δείτε παρακάτω τις Οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την Άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος των Ελλήνων Ναυτικών σε πλοία με ελληνική σημαία, που στις Βουλευτικές Εκλογές της 21η Μαΐου θα ναυλοχούν σε ελληνικά λιμάνια.