Πλοίαρχος

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο πλοίαρχος οποιουδήποτε yacht έχει ένα αρχικό καθήκον και αυτό είναι να διατηρεί την ασφαλή επάνδρωση και λειτουργία του σκάφους. Πρέπει να έχει την ιδιαίτερη θαλάσσια εμπειρία και κατάρτιση και τα τυπικά προσόντα όπως αυτά αναλύονται στην STCW 95.

ΠΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Ένας πλοίαρχος όχι μόνο πρέπει να έχει τα ανωτέρω, πρέπει επίσης να έχει έναν καλό έλεγχο των οικονομικών του yacht δεδομένου διότι αναμένεται να διαχειριστεί σημαντικά χρηματικά ποσά και πρέπει επίσης να είναι ειδικευμένος στην «επικοινωνία» με τους ανθρώπους , το πλήρωμα τον ιδιοκτήτη και τους φιλοξενούμενους.Πρέπει να έχει άριστες σχέσεις με όλους τους πράκτορες και ιδιαίτερα σε επαγγελματικά σκάφη οι σχέσεις του με τους ναυλωτές θα πρέπει να είναι τέτοιες που να έχει τον σεβασμό και την αναγνώριση της θέσης του.

Πολλοί πλοίαρχοι, ενώ είναι καλοί στην πρακτική πλευρά της εργασίας ξεχνούν ότι τελικά πρέπει να λειτουργήσουν με ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από νέους και άσχετους μέχρι και δισεκατομμυριούχους και όλα τα ενδιάμεσα στρώματα και πρέπει να είναι καλοί στην «επικοινωνία» τους.

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ο πλοίαρχος πρέπει να γνωρίζει καλά τα μέρη που θα επισκευθεί με τους επιβάτες του ώστε αυτοί να απολαύσουν ωραίες παραλίες και νησιά.

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο πλοίαρχος πρέπει να γνωρίζει τους νόμους που διέπουν το Εμπορικό Ναυτικό, τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις που διέπουν τις Θαλαμηγούς , τους κανονισμούς λιμένων όπως επίσης να ξέρει τους όρους των ναυλοσυμφώνων των ταξιδίων που εκτελεί.

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΊ΄Α

Ο πλοίαρχος είναι κατά το πλέιστον μόνος του στην γέφυρα ( εκτός απο τα mega yachts, που υπάρχουν αξιωματικοί ) και έχει την ευθύνη της ναυσιπλοίας αποτέλεσμα της οποίας είναι η πολύωρη παρουσία του κατα την διάρκεια του ταξιδίου.

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Η σχέση του πλοιάρχου με τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να έχει σαν βάση την εμπιστοσύνη τον αμοιβαίο σεβασμό και τον επαγγελματισμό. Ο ιδιοκτήτης εμπιστεύεται στον πλοίαρχο την ζωή την δική του ,της οικογένειας του , των φιλών και συνεργατών του καθώς επίσης και στην περίπτωση των επαγγελματικών σκαφών την ζωή ανθρώπων που ούτε καν τους ξέρει.Ο ιδιοκτήτης επίσης εμπιστεύεται στον πλοίαρχο μεγάλα χρηματικά ποσά για το σκάφος γι'αυτό θα πρέπει όλοι οι λογαριασμοί να είναι ξεκάθαροι και προς το συμφέρον του ιδιοκτήτη.Ο ιδιοκτήτης πρέπει να σέβεται τον πλοίαρχο και να εκτιμά ότι αυτό που λέει ο πλοίαρχος είναι γιά το συμφέρον του σκάφους και όλων αυτών που βρίσκονται επάνω.