Μηχανικός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ενας πεπειραμένος και ικανός μηχανικός είναι ουσιαστικός για την ομαλή λειτουργία οποιουδήποτε Yacht. O μηχανικός είναι ο τεχνικός προιστάμενος όλων των μηχανημάτων που υπάρχουν στο σκάφος από τις κύριες μηχανές πρόοσης μέχρι το πιστολάκι για τα μαλλιά.Πρέπει να έχει την θαλάσσια υπηρεσία μαζί με τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η STCW 95 για την ειδικότητά του.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ YACHT
Ο μηχανικός πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει λύση σε οποιοδήποτε μηχανικό,ηλεκτρικό ή ακόμα και ηλεκτρονικό πρόβλημα παρουσιαστή έστω και προσωρινή.Πολλές φορές ο Μηχανικός αν έχει γνώσεις ναυσιπλοίας βοηθάει τον Πλοίαρχο στην γέφυρα του σκάφους εφ'όσον δεν υπάρχει αξιωματικός καταστρώματος.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑ
Πολλές φορές ο Μηχανικός που έχει καλές σχέσεις με το υπόλοιπο πλήρωμα και οι περιστάσεις το απαιτούν θα βοηθήσει τον Ναύτη στο πλύσιμο του σκάφους ή ακόμα θα βοηθήσει στην μεταφορά των αποσκευών των επιβατών ή θα χρησιμοποιήσει την βάρκα για τα σπόρ.Ο Μηχανικός είναι ο άνθρωπος που την μία στιγμή είναι με την φόρμα εργασίας γιατί επισκευάζει κάτι στο μηχανοστάσιο και την άλλη στιγμή φοράει την στολή του για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες.