Υδροδυναμική μεγάλων ταχυτήτων

Μια σύντομη προσέγγιση στη «γρήγορη» γάστρα βαθέoς V. Άρθρο του Μάκη Ματιάτου.

Το κάθετο σχήμα πλώρης της Wally

Η νέα αντίληψη στη σχεδίαση των express mega yachts. Άρθρο του Μάκη Ματιάτου.

Broach στα Yachts

Το broach παρατηρείται όταν σε χοντρή θάλασσα, ένα μεγάλο κύμα από πρύμα ή από την μπάντα, παίρνει την πρύμη και σπρώχνει το σκάφος με το πλάι.

Μέδουσα: O κυματογράφος

Οι κατευθυντικοί κυματογράφοι είναι αυτόνομες πλωτές μετρητικές διατάξεις σχήματος εκ περιστροφής συμμετρικού σημαντήρα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συστηματική μέτρηση και καταγραφή των χαρακτηριστικών των θαλασσίων κυματισμών, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσής των. Επίσης χρησιμεύουν για τη συλλογή και καταγραφή ανεμολογικών και περιβαλλοντικών στοιχείων.