Υποχρεωτικό μέτρο διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς, μέλη πληρώματος πλοίων – Δημοσίευση νέας Κ.Υ.Α.

Σας γνωστοποιούμε τη νέα Κ.Υ.Α., σχετικά με τους διαγνωστικούς ελέγχους νόσησης από τον κορωνοϊό σε ναυτικούς.