Τροποποίηση Απόφασης Απαγόρευσης Αγκυροβολίας - Νέα ημερομηνία 05-11-2022

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας γνωστοποιούμε την παρακάτω τροποποίηση απόφασης του Λιμενάρχη Σαρωνικού σχετικά με την απαγόρευση αγκυροβολίας και διέλευσης σε νέα ημερομηνία 5η Νοεμβρίου, προς ενημέρωσή σας.