Νέα Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Σε συνέχεια της παραίτησης και της διαγραφής του Ταμία της Ένωσης Γεώργιου Βάλλη την 30/12/2022, σας ενημερώνουμε για τη νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου μας:

 
• Πρόεδρος : Δημήτρης Κουρούμαλος 
• Αντιπρόεδρος : Γιώργος Δαγιάμος
• Γεν. Γραμματέας : Τατιάνα Μιχαηλίδου 
• Ταμίας : Βασίλης Τσούμας
• Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : Απόστολος Κόρακας
• Αναπλ. Ταμίας : Γιάννης Σκουτέλας
• Τακτικό Μέλος : Βασίλης Μιχαλόπουλος