Διατάξεις για την ασφαλή πλοήγηση – Είσπλου – Έκπλου σε λιμένα Ύδρας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο της Λιμενάρχη της Ύδρας με τις διατάξεις για την ασφαλή πλοήγηση – Είσπλου – Έκπλου σε λιμένα Ύδρας.