Διαβίβαση Δελτίου Τύπου Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω σχετικά με την προφύλαξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου και το Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής του ΕΟΔΥ, προς ενημέρωσή σας.