Δώρο Χριστουγέννων 2023 από τον Οίκο του Ναύτου - Οδηγίες & δικαιολογητικά δικαιούχων

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας γνωστοποιούμε τη σχετική εγκύκλιο για τη φετινή χρονιά από τον Οίκο του Ναύτου.
 
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2023.