Εισήγηση - 43η Γενική Συνέλευση HYCA - Ατομική Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας - Διατάξεις του Νέου Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

Αγαπητά μας μέλη & συνεργάτες,
 
Σας παραθέτουμε την Εισήγηση που συνέταξε & παρουσίασε ο Νομικός Σύμβουλος της HYCA, Δικηγόρος κ. Τσιαντής Βασίλειος, στην 43η Ετήσια Γενική Συνέλευση της HYCA στις 15.02.2024, η οποία αφορά την Ατομική Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας & την αναγκαιότητά της στην πράξη, όπως & τις διατάξεις του Νέου Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου για τη Ναυτική Εργασία.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 43η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ HYCA

 

Εκ του Δ.Σ. της HYCA